Logotipo  
EncuadernacionColorPapelPresupuesto
<<

Serveis

Recepció Treballs
 
RECEPCIÓ DE TREBALLS
En aquest espai us expliquem aquells dubtes relacionats amb la preparació de documents, imatges,
colors... que sovint provoquen errors d'impressió. És important que les feines que ens envieu siguin
verificades tenint en compte aquestes dades.

Programes de disseny i maquetació acceptats: els més habituals de disseny i ofimàtica.
Suports digitals acceptats:
CD, DVD, disquet, USB
Recepció: correu electrònic, convencional o a qualsevol de les nostres botigues.

Consells per a la preparació d'originals en els següents sistemes d'impressió:

Imatges: resolució 72 ppp mínim. Procureu no escalar les imatges més d'un 20%.
Fonts (tipus de lletra): adjunteu l'arxiu de la font si no es tracta de tipografies convencionals.
Les fonts en format TrueType (TTF), les trobareu al panell de control / Fonts.
Mida de pàgina: indiferent. Format de sortida Din A5, Din
A4 o DinA3.

Programes de disseny: En cas de que no pogueu subministrar la font és imprescindible
traçar els textos (
recomanacions)

<<

IMPRESSIÓ DIGITAL COLOR

Imatges: resolució 72 ppp mínim. Procureu no escalar les imatges més d'un 20%.
Modalitat de color CMYK (en RGB els colors es desvirtuen)
Fonts (tipus de lletra): adjunteu l'arxiu de la font si no es tracta de tipografies convencionals.
Les fonts en format TrueType (TTF), les trobareu al panell de control / Fonts.
Mida de pàgina: indiferent. Format de sortida Din A5, DinA4, DinA3 o Din A3+.

Colors: podeu fer servir Pantone, colors RGB o CMYK. Aquesta última opció seria la més
adient per evitar canvis de tonalitat.

Programes de disseny: En cas de que no pogueu subministrar la font és imprescindible
traçar els textos (recomanacions)

<<

IMPRESSIÓ OFFSET (Preimpressió)

En programes d'ofimàtica (Word, Excel, etc.): No són els més adequats per a aquests
tipus de feines. Els resultats són impredictibles. De fet, no es poden fer planxes de separació
de colors.
Una alternativa per a la separació de colors, seria convertir l'arxiu d'ofimàtica a PDFX (d'Acrobat).
Amb això no garantitm un resultat òptim de color, però serà el més aproximat.

Programes de disseny: En cas que no pogueu subministrar la font és imprescindible traçar el
textos (
recomanacions)


Imatges: Procureu no escalar les imatges més de un 20%.
punto trama
Imatges en color: resolució 300 ppp. Modalitat de color CMYK.
punto trama
Imatges en escala de grisos: resolució 300 ppp. Modalitat de color escala de grisos.
punto trama
Imatges en blanc i negre (imatge lineal): resolució 1200 ppp. En formats grans,
és preferible vectoritzar les imatges lineals.

Mida de pàgina: qualsevol
Forma correcta d'utilització de Color: podeu fer servir Pantone o CMYK.
Si la vostra feina és per imprimir en quadricromia (4 colors tradicionals),
haureu de convertir els colors PANTONE a aquest sistema de colors
(recomanacions)

<<

RECOMANACIONS (Generals)

Conversió de text a corbes:
Freehand: seleccionareu les caixes de text i al menú Texto > convertir a curvas.
CorelDrw: seleccionareu les caixes de text i al menú Organizar > convertir a curvas.

Canviar la modalitat de color a les imatges (RGB, CMYK, Grisos):
Phosohop: Menú Modo > (escolliu la modalitat)

Ampliar o reduir imatges
Photoshop: Menú Imagen > Tamaño de imagen (obre finestra). Marauqu les caselles
"restringir proporciones" i "remuestrear imagen". Llavors, canvieu-ne la mida (alçada o amplada)

Canviar la resolució de les imatges
Si volem baixar la resolució (de 300 a 72 ppp): Menú Imagen > Tamaño de imagen
(obre finestra). Marcaqueu les caselles "restringir proporciones" i "remuestrear imagen".
Llavors, canvieu-ne la casella de resolució.

Si volem pujar la resolució (de 72 a 300 ppp): No guanyarem definició a la imatge.
Per tant, no val la pena fer-ho

Camviar colors Pantone a quadricromia
Freehand: A la paleta de colors, seleccionaeu el Pantone i escolliu l'opció
"convertir a cuatricromía".

 


Pàgines fetes i mantingudes per: A. Figueroa i Seriprint Art Gràfic

Seriprint Art Gràfic, Rogent, 5 tenda, Tels.93 265 55 33 - 93 246 28 81 - Fax 93 265 55 33
www.seriprint.net - rogent@seriprint.net

Seriprint Art Gràfic, Clot 184, tenda 2, Tel./Fax 93 245 24 05
www.seriprint.net - clot@seriprint.net